Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

melatar
Gdzie się podziały moje siły? Wcale nimi nie szafuję. A wieczorami padam jak nieżywa i patrzę w sufit. Tak teraz żyję - na pół gwizdka. Tak się śmieję, płaczę, tak się modlę. Czerpię energię po troszeczku - ze szklanki soku, czekoladki, rozmowy z obcym, ale miłym człowiekiem. Łapię wiatr za pazuchę, zbieram liście na zapas. Kolekcjonuje uśmiechy przechodniów. Gdzie jest tamta Anna?
— Wiśniewski & Wownenko
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacytaty cytaty
melatar
9334 d5cc
Reposted fromorelh orelh viasupernatural supernatural
melatar
Reposted fromlouve louve viamountains mountains
melatar
9006 c876
Reposted frommiischa miischa vialovehighheels lovehighheels
8070 776b 500

Piękna.

melatar
3165 a4f6
Reposted fromkonwalia konwalia viacolours colours
melatar
9900 db5e 500
Reposted fromflyingalexa flyingalexa viamountains mountains
melatar
  
melatar

checkeredshirtdance:

mycatlovesgreendayandilovemycat:

feekey:

This is such a clean GIF

I have never been so thankful for resin in my life.

Reblogging purely because the quality of this gif is outstanding.

Reposted fromkusiol kusiol viailovemovies ilovemovies
melatar
Może jest mi zbyt trudno być tak długo szczęśliwą. Nie wiem czemu, trochę mnie to przeraża.
http://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
melatar
0753 5ce2
Reposted fromrisky risky viavampire-diaries vampire-diaries
melatar
Ona i on, znowu przeciwko sobie. Zdrowi na ciele, ale ich dusze w żałobie. Jutro znowu zaczną budować od zera, światło w tunelu, nadzieja ostatnia umiera.
— Luxtorpeda
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
melatar
2744 6636
Reposted fromretaliate retaliate viagifluv gifluv
melatar
doceniaj to, co masz i pielęgnuj, za wszelką cenę, bo nigdy nie wiesz jaki skarb możesz stracić.

- życie
Reposted fromthereandbackagain thereandbackagain viacytaty cytaty
melatar
8355 53c2 500
Reposted fromtwice twice viailovemovies ilovemovies
melatar
1423 d54b
Reposted fromwormstache wormstache viasupernatural supernatural
melatar
2941 d8ac
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viailovemovies ilovemovies
melatar
5132 08ad
Reposted fromfatique fatique viasupernatural supernatural
melatar
Jesteś moim kryzysem egzystencjalnym.
— DS
melatar
8162 3568 500
Reposted fromstupidnick stupidnick viaNails Nails
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl