Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

melatar
Tak ciężko pogodzić się z faktem, że nie ma z nami kogoś, z kim dotychczas spędzaliśmy cały swój czas.. 
— true
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viacytaty cytaty
melatar

Inception

Reposted fromDangereusesCoco DangereusesCoco viafilmowo filmowo
melatar
melatar
melatar

Każde życie ma ścieżkę dźwiękową.

— "Tam gdzie Ty" Jodi Picoult
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viacytaty cytaty
melatar
People think dreams aren’t real just because they aren’t made of matter, of particles. Dreams are real. But they are made of viewpoints, of images, of memories and puns and lost hopes.
— Neil Gaiman
Reposted frommattieu mattieu viaquotes quotes
melatar
melatar
melatar
melatar
3162 ec43
melatar
melatar
melatar
Bo ten, kto raz nie złamie w so­bie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni.
— Będzie zdychał jako tchórz.
Reposted fromreycio reycio viacytaty cytaty
melatar
3702 74b5
Reposted fromnezavisan nezavisan viamakeup makeup
melatar
melatar
  Nie da się nigdy nikogo poznać do końca. Dlatego jest to jedna z najbardziej przerażających rzeczy-przyjmowanie kogoś na wiarę i nadzieja, że on przyjmie nas tak samo.Jest to stan równowagi tak chwiejnej,że aż dziw, iż w ogóle się na to decydujemy. A mimo to...
— Libba Bray - Mroczny sekret
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
melatar
melatar
3900 5b03
Reposted fromkonwalia konwalia viastylish stylish
melatar
4346 4cbb
Reposted frommiischa miischa vialovehighheels lovehighheels
melatar
Wiem, że nic nie jestem wart dla tego świata.
— Albert Camus - Dżuma
Reposted frombeinthe beinthe viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl